Globetek vs RS Chorzów

Golden Six vs Dzikie Knury

Dzikie Knury vs Oberszpilers